also in English   aussi en Français    auch in Deutsch


We already have within us what we need
to solve our problems and transform our lives...

We just have to learn to use it !


This is where LearningMethods comes in...   Vad är LEARNINGMETHODS?

I LearningMethods får du lära dig hur du själv kan identifiera orsaken till olika symtom, yrkesskador och andra problem som kan uppkomma i ditt liv och hur du därigenom kan förändra din situation och få mera glädje och kvalitet i din vardag.

Vi använder ett noggrant tillvägagångssätt där vi systematiskt undersöker dina egna erfarenheter och upplevelser (tankar, känslor, beteende mm) från en konkret problemsituation. Efter att ha fått fram en tänkbar orsak från denna undersökning granskar vi denna noga med logiska resonemang och praktiska experiment.

Detta gör det möjligt att upptäcka det eventuella beteende som orsakar problemet och de idéer som styr detta beteende. Det som har sett ut att vara en bra idé och ett bra tillvägagångssätt kan i själva verket vara "käppen i hjulet". Att genomskåda en sådan idé kan leda till banbrytande insikter som inte bara löser problemet utan kan även ge en grundläggande förståelse för hur du fungerar.  

När du väl har förstått vad orsaken till problemet är får du lära dig hur du kan manifestera denna förändring i din vardag.
 

Lär dig hur du lär dig

Oftast kan vi själva lösa de problem som dyker upp i våra liv. Men ibland kan de vara så kniviga att vi verkligen inte vet hur vi ska göra. Då är det lätt hänt att vi går vilse i snårskogen av olika metoder att lösa problemet. Vi kan till och med förvärra situationen för att vi helt enkelt inte vet vad vi gör. 

Även i dessa svårlösta situationer har vi människor oftast all kunskap som behövs för att kunna lösa problemet.  Det enda vi behöver lära oss är hur vi kan använda den kunskapen. Därför talar inte LearningMethods om för dig hur du ska göra i en specifik fråga utan hjälper dig att själv hitta svaren, bland annat genom att lära dig ställa de "rätta" frågorna. 

Med andra ord får du lära dig hur du själv kan kartlägga och lösa svårutredda problem. Därmed kan du få tillgång till unika inlärningssituationer där du dels kan förstå allt mer om dig själv och dels få det allt bättre i ditt liv.

LearningMethods kan även med stor fördel användas om du vill utvecklas inom ett visst område, t.ex. personligt, socialt, i musik, konst, dans, teater, sport eller intellektuella studier. LearningMethods hjälper dig då att lära dig det du önskar på ett enklare, effektivare och mer inspirerande sätt, så att du lättare kan nå dina mål. Även detta gör vi genom att du får lära dig hitta det som fungerar bäst för dig. 

Målsättningen med LearningMethods är alltså att du kan använda denna inlärningsprocess på egen hand, oavsett om det gäller ett problem du vill lösa eller om det är något du vill utvecklas i.

Med andra ord får du lära dig hur du...

undersöker dina egna erfarenheter, tankar och idéer för att kunna förstå varför ett problem uppkommit

kan känna igen skillnaden mellan ett symtom och dess orsak för att kunna åstadkomma verklig och varaktig förändring

genomskådar missuppfattade idéer och föreställningar som hindrar dig från att komma vidare ut ur problem 

kan förstå budskapen från dina symtom och känslor så att du kan välja en väg som leder dig till mer välmående

kan genomföra en förändring när du är mitt i din vardag

kan släppa fram din enastående potential för inlärning ju mer du ser klart hur du fungerar
  

Dessutom får du lära dig hur du...

kan bli klar över ditt egenvärde och de möjligheter du har och slippa oroa dig för vad andra tycker

kan vara dig själv lättare och låta andra vara som de är

kan identifiera dina egna värderingar, kunna välja och ta beslut

kan kommunicera mera effektivt, med mer förståelse för andra människor och så
   att de förstår dig

kan bli mer närvarande i nuet

kan utveckla ditt eget personliga uttryck i konstnärligt utövande

kan låta din inbyggda koordinationsförmåga att fungera fritt, utan hinder, så att du
   lättare kan uppnå det du vill i olika aktiviteter, antingen du är amatör eller professionell
 

Vilka frågor kan jag ta upp?

Oavsett vilken bakgrund eller erfarenhet du har är de här lektionerna till för att du ska kunna undersöka vad som helst som har dykt upp i ditt liv och som du vill förstå och förändra.  Motivationen kan vara att du vill lösa ett specifikt problem, få hjälp att nå ett visst mål, lära dig mer om dig själv eller förstå hur du själv kan lösa problem. 

Här är några exempel på vad du kan ta upp:

Yrkesskador, värk, spänningar - kroniska såsom i ryggont, migrän och pisksnärtskador, eller tillfälliga såsom i spänningshuvudvärk från aktiviteter såsom att sitta vid datorn, köra bil, spela ett instrument, etc.

Nervositet - vid föredrag, provspelningar och andra scenframträdanden, i sociala sammanhang, etc.

Stress - hinna bli "klar" till utsatt tid, ekonomiska svårigheter, personliga kriser, trötthet, utmattningsdepression, etc.

Inlärnings- och utvecklingsfrågor - instudering,  övning, fokusering, inspiration/tristess, lära sig nya aktiviteter, etc.

 Fobier och rädslor - flygrädsla, höjdskräck, panikångest, etc.

Relationsfrågor - konflikter, missförstånd, reaktionsmönster, kommunikation, ensamhet, samliv, etc.

Tvångshandlingar och beroende - ätstörningar, rökning, missbruk, etc.

Självförtroendefrågor - oro för vad andra ska tycka, prestationsångest, egenvärde, etc.

Depression - apati, sorg, etc.

Oro - för misslyckande i situationer som varit eller ska komma, sömnlöshet, etc.

Andra inlärnings- eller undersökningsprojekt - hur fortsätta lära sig och upptäcka på egen hand, när lita på sina egna känslor, hur tillåta snarare än forcera inlärning, undervisningsproblematik, uppfostran, beslutsfrågor, etc.

Andra aktuella problem och frågor som du vill ta upp 
 

Hur går en lektion till?

Lektioner i LearningMethods kan ske både individuellt eller i mindre grupp. Du kan ta enstaka lektioner (ca. 1,5 timme) eller gå en kurs. Par är också välkomna med t.ex. relationsfrågor.

Som en introduktion rekommenderas 3 lektioner. Därefter 6-10 lektioner, för att kunna börja praktisera metoden på egen hand. Antalet fortsatta lektioner beror på dig och vad du önskar. 

Undervisningen är praktisk och drivs av dina egna aktuella frågor eller problem. Medan vi arbetar med att lösa ett specifikt problem som du själv valt att ta upp, får du samtidigt lära dig de verktyg vi använder i processen. 

För musiker kan en del av lektionen ske genom att arbeta instrumentalt och med den musik du vill studera. Gäller undervisningen frågor kring idrott, dans eller liknande finns även möjlighet att få lektionerna på annan plats än på mottagningen för att kunna arbeta i den miljö som behövs för ändamålet. För er som inte bor i Stockholm (och inte behöver närvara av praktiska skäl, som vid musikutövning) finns telefonlektioner. 

Det finns olika fördelar med att lära sig LearningMethods i grupp eller enskilt. I båda fallen finns fördelen av att uttrycka i ord vad du upplever, vilket är viktigt för att kunna få klarhet. I enskilda lektioner kan du koncentrera dig helt på dina egna frågor. I grupp finns däremot en stor möjlighet att du kan känna igen dig i andra eller att de kan  känna igen sig i dig. Då kan du dels upptäcka att du inte är ensam om dina frågeställningar, vilket är en stor lättnad för många, och dels låta dig inspireras av andras upptäckter. Många finner dessutom en välkomnande stämning bland likasinnade, som vill förstå både sig själva och andra bättre. 

Om du är nyfiken på att veta några av de platser där LearningMethods har undervisats eller vad andra har tyckt om metoden kan du läsa om det genom att klicka på: LM för Musiker - Bodil Rummelhoff

 


Vem grundade LearningMethods?


David photo

LearningMethods har under 30 års forskning och lärarerfarenheter utvecklats av kanadensaren David Gorman. Han har en bakgrund inom anatomi - och fysiologiforskning (1980 gav han ut boken "The Body Moveable" med 600 illustrerade sidor om människans anatomiska struktur och funktion) men även inom Alexandertekniken som han började studera 1972 och undervisade i 1980-97. Han har undervisat och föreläst i dessa ämnen på universitet och högskolor över hela världen.

1982 gjorde David nya revolutionerande upptäckter om hur människan fungerar. Upptäckter som banade väg för ytterligare kunskaper om vårt medvetande och orsakerna till våra kroniska problem.

1988 startade han en 3-årig Alexanderteknik-lärarutbildning i London för att lära ut dessa nya kunskaper och utbildade 45 lärare under 9 år. Under dessa år blev det uppenbart för honom att merparten av våra problem ligger i våra bakomliggande föreställningar om oss själva och vår omvärld och hur vi missuppfattar och reagerar på våra dagliga upplevelser.

LearningMethods är det verktygsset som David har utvecklat för att hjälpa människor att se klarare på sin situation och därmed kunna frigöra sig själva från dessa fällor.

Sedan David började lära ut LearningMethods i Maj 1997 har han utbildat  ett dussintal LearningMethodslärare och ett allt större antal personer är under utbildning. I övrigt bedriver han en världsomspännande kursverksamhet samt skriver om sina upptäckter.LEARNINGMETHODS
    Telephone: +1 416-519-5470      78 Tilden Crescent, Etobicoke, ON  M9P 1V7  Canada  (map)

We welcome your
about these pages